مصاحبه ام با روزنامه فرهیختگان

چند وقت پیش من و دکتر درویش، دفتر روزنامه فرهیختگان دعوت شدیم که یک گزارش مفصل از آن در روزنامه فرهیختگان چاپ شد و تمام صفحه ی اول روزنامه را در بر گرفت

این تصویر صفحه نخست روزنامه فرهیختگان است

/ 1 نظر / 93 بازدید
یونس

سلام یونس محمدی کاندیدای شورای شهرتهران کد6958