اکران دو مستند در جشنواره فیلم مستند ایران

در جستجوى پلنگ ایرانى چهارشنبه ١٧، آبان، ساعت ١٩ سالن سینما حقیقت، مرکز گسترش سینماى مستند و تجربى میدان شهید قندى و شنبه، ٢٠ آبان، ساعت ١٣ سینما فلسطین، سالن ١ میدان فلسطین

و اکران مستند صدا بود و سیاهى یکشنبه، ١۴ آبان، ساعت ٢١ سالن سینما حقیقت، مرکز گسترش و جمعه، ١٩ آبان، ساعت ١٧ سالن ٣ سینما فلسطین

حضورتان گرامى

/ 1 نظر / 29 بازدید
اشنا

سلام.دیپلم افتخار مبارکتون باشه.